podtrzymać


podtrzymać
Podtrzymać w kimś ducha, podtrzymać kogoś na duchu zob. duch 9.

Słownik frazeologiczny . 2013.

Look at other dictionaries:

  • podtrzymać — dk I, podtrzymaćam, podtrzymaćasz, podtrzymaćają, podtrzymaćaj, podtrzymaćał, podtrzymaćany podtrzymywać ndk VIIIa, podtrzymaćmuję, podtrzymaćmujesz, podtrzymaćmuj, podtrzymaćywał, podtrzymaćywany 1. «trzymając kogoś lub coś nie dać mu upaść,… …   Słownik języka polskiego

  • podtrzymywać się – podtrzymać się — {{/stl 13}}{{stl 7}} podtrzymywać jeden drugiego : {{/stl 7}}{{stl 10}}Szli całkiem pijani, podtrzymując się wzajemnie. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • podtrzymywać — → podtrzymać …   Słownik języka polskiego

  • podtrzymywać — Podtrzymać w kimś ducha, podtrzymać kogoś na duchu zob. duch 9 …   Słownik frazeologiczny

  • podtrzymywać — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk Ib, podtrzymywaćmuję, podtrzymywaćmuje, podtrzymywaćany {{/stl 8}}– podtrzymać {{/stl 13}}{{stl 8}}dk VIIIa, podtrzymywaćam, podtrzymywaća, podtrzymywaćają, podtrzymywaćany {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1.… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • duch — 1. Człowiek małego ducha «człowiek tchórzliwy, przesadnie ostrożny»: Przyznaję się – człowiek małego ducha – iż dałem się sprowokować do dyskusji (...) B. Maj, Kronika. 2. Człowiek wielkiego ducha «człowiek odważny, szlachetny»: Stańczyk to… …   Słownik frazeologiczny

  • utrzymać — dk I, utrzymaćam, utrzymaćasz, utrzymaćają, utrzymaćaj, utrzymaćał, utrzymaćany utrzymywać ndk VIIIa, utrzymaćmuję, utrzymaćmujesz, utrzymaćmuj, utrzymaćywał, utrzymaćywany 1. «trzymając nie wypuścić, nie dać wypaść (np. z rąk); trzymając… …   Słownik języka polskiego

  • wesprzeć — dk XI, wesprzećprę, wesprzećprzesz, wesprzećprzyj, wsparł, wsparty, wsparłszy wspierać ndk I, wesprzećam, wesprzećasz, wesprzećają, wesprzećaj, wesprzećał, wesprzećany 1. «oprzeć o coś, podtrzymać czymś; dać czemuś podporę od dołu lub z boku,… …   Słownik języka polskiego

  • Блисс Лейн, Артур — Артур Блисс Лейн англ. Arthur Bliss Lane американский дипломат Дата рождения: 16 июня …   Википедия

  • Блисс Лейн — Блисс Лейн, Артур Артур Блисс Лейн англ. Arthur Bliss Lane американский дипломат Дата рождения: 16 июня 1894(1894 06 16) …   Википедия